Публічний договір купівлі-продажу товарів в інтернет-магазині asortigroup.com.ua,ТОВ "Асортимент Груп СВ"

Договір, текст якого вказано нижче, призначений для фізичних осіб, які на постійній основі проживають в Україні. Цей документ є офіційною публічною пропозицією. Компанія "Асортимент Груп", іменована далі Продавець, і будь-яка фізична особа, повністю і беззастережно приймають умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633 і 634 Цивільного Кодексу України. А також, фізична особа, що іменується Покупець, висловлює акцепт цієї оферти шляхом підтвердженням замовлення на сайті asortigroup.com.ua і діє у своїх інтересах або інтересах юридичної особи, уклала цей публічний договір (іменований "Договір") про наступне нижче:

 

1. ВИЗНАЧЕННЯ

1.1. Під поняттям "Товар" в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті asortigroup.com.ua, за якими вказана ціна, назва, опис. Також, товар може супроводжуватися його зображенням.

1.2. Під поняттям "Інтернет-магазин" в рамках цього Договору слід розуміти відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті asortigroup.com.ua, який дозволяє ознайомитися з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та термінами доставляння гарантійними зобов’язаннями тощо, зробити відповідне замовлення й оплатити його на підставі виставленого рахунку.

1.3. Під поняттям "Підписка" в рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення та оплата товару, наявність якого передбачається в строки, зазначені в описі товару.

1.4. Під поняттям "Кошик" в рамках цього Договору розуміється частина Інтернет-магазину, який відповідає за відстеження та зображення в реальному часі обраних Покупцем товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них.

1.5. Під поняттям "Замовлення" в рамках цього Договору розуміється визначений Покупцем за допомогою Кошику перелік Товарів, їх кількість із зазначенням ПІБ Покупця і його контактних даних.

 

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов’язується на умовах та в порядку, визначеному цим Договором продавати Покупцю Товар, який є предметом продажу за цим Договором, а Покупець зобов’язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, купувати обрані товари й оплачувати їх ціну.

2.2. Продавець гарантує, що Товар буде проданий Покупцеві не перебуває під арештом і на нього не поширюються права третіх осіб.

2.3. Продавець і Покупець підтверджують, що цей Договір не є фіктивним, удаваним правочином, угодою, яка здійснюється під впливом насильства або обману.

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, регулює сферу правовідносин, що виникають і діють в процесі виконання Договору, а також гарантує, що має право на реалізацію Товару без будь-яких обмежень, відповідно до вимог чинного законодавства України, і зобов’язується нести відповідальність у разі порушення прав Покупця в процесі виконання договору і реалізації товару.

 

3. ПОРЯДОК УКЛАДАННЯ ДОГОВОРУ

3.1. Відповідно до статей 633, 641, 642 Цивільного кодексу України та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 № 103 даний документ є офертою, а факт вчинення Покупцем замовлення, в усній (через телефон або в офісі) або письмовій (через сайт або електронну пошту) і отримання даного замовлення Продавцем – є повним і безумовним прийняттям даного публічного договору та інформації викладеної на сайті.

 

4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Всі інформаційні матеріали, представлені в Інтернет-магазині, мають довідковий характер і не можуть повною мірою передавати правдиву інформацію про властивості та характеристики Товару, включаючи кольори, розміри й форми. У разі виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця.

4.2. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє і повне ознайомлення Покупця з технічними характеристиками товару, його функціональними можливостями, інформації про терміни постачання та умови гарантійного обслуговування.

4.3. У разі відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, в тому числі з причин, що не залежать від Продавця, Продавець має право анулювати зазначений Товар із Замовлення Покупця і повідомити про це Покупця шляхом надсилання електронного повідомлення на адресу, вказану при реєстрації Покупця.

4.4. Замовлення вважається виконаним в момент фактичної передачі Товарів, що входять до складу замовлення, Покупцеві на підставі виданої Продавцем видаткової накладної підписаної Покупцем. Після виконання Замовлення, зобов’язання Продавця перед Покупцем вважаються виконаними.

4.5. Право власності на товар переходить від Продавця до Покупця в момент передачі товару. Підтвердженням переходу права власності на товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстру доставляння і т.д.), виданої Продавцем, транспортною або кур’єрською компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від продавця до покупця в момент передачі транспортною або кур’єрською компанією.

4.6. Прийнявши умови цього Договору Покупець надає Продавцю свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, поширювати та отримувати надану Покупцем інформацію у зв’язку з виконанням цього Договору:

 

5. ЦІНА І ПОРЯДОК РОЗРАХУНКІВ

5.1. Ціна кожного окремого Товару визначається Продавцем на свій розсуд і публікується в Інтернет-магазині.

5.2. Ціна Товару та Замовлення встановлюється в гривнях України.

5.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури товару.

5.4. Покупець проводить 100 % оплату товару відповідно до Заявки на підставі рахунку Продавця, якщо інше не зазначено в рахунку на оплату.

5.5. Замовлення вважається оплаченим з моменту надходження 100 % оплати за товар на розрахунковий рахунок Продавця. Факт такої оплати свідчить про згоду Покупця з умовами цього Договору.

5.6. Доставляння Замовлення Продавцем виконується після 100 % оплати Замовлення.

5.7. Що стосується неправильно вказаної ціни замовленого Покупцем Товару, Продавець із першою нагодою інформує про це Покупця для підтвердження або анулювання Замовлення. При неможливості зв’язатися з Покупцем дане Замовлення вважається анульованим. Якщо Замовлення було оплачено, Продавець повертає Покупцеві сплачену за Замовлення суму шляхом її перерахування на рахунок покупця або в інший прийнятний спосіб.

5.8. Ціна Товару в Інтернет-магазині може бути змінена Продавцем в односторонньому порядку. При цьому ціна на замовлений Покупцем Товар, зміні не підлягає.

5.9. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару на складі Продавця в кількості, зазначеній в момент оформлення Замовлення, в результаті чого можуть збільшитися терміни обробки Замовлення. У разі необхідності здійснення повернення коштів Продавцем Покупцеві, Покупець зобов’язаний повідомити Продавцеві реквізити банківського рахунку, на який Продавець зобов’язаний перерахувати грошові кошти.